יתרונות

יתרונות

זרוכול שונה ממוצרים אחרים המכילים פיטוסטרולים בכך שהוא גם מכיל כמות גבוהה במיוחד של פיטוסטרולים וגם מכיל את הפיטוסטרולים בצורתם הטבעית, כך ש- 100% מהכמות בטבליה מוכנה לפעולה.